Röd rosett – en tydlig signal

Jeppe använder en röd rosett i kopplet på familjen Stridhs nyaste medlem – Yorkshireterriern Bengtsson – när han vistas i miljöer med andra hundar och människor. Den röda rosetten är en tydlig signal till omgivningen om att man inte önskar kontakt med andra hundar. Det finns sedan tidigare en bra kampanj med en gul rosett, men vi tycker att röd är en tydligare färg när det gäller att signalera stopp.

Vill du också ha en röd rosett? Säg till vid nästa kurstillfälle!

I den här filmen förklarar Jeppe sitt resonemang.